Loading...
 

Alapelvek

Az alábbi alapelvek következetes alkalmazása innovativ emergens rendszert alkothat:

Fentartható

A közösség alappillérének fentarthatónak kell lennie. A fentarthatóság nem jöhet kívülről, hiszen ekkor már külső forrástól függ a fentarthatóság. Ez azt jelenti, hogy a helyszín bérlését a tagsági díjból kell finanszírozni.

Függetlenség

Bármennyire is kényelmes egy nagy szponzor 100%-os finanszírozása, ez olyan erős függőséget jelent, amely nagymértékben korlátozza a szabad ötletelést (ki akarná magára haragítani az eltartóját). Ebből fakad a fentarthatóság alapelvének sérülése is, egy nagy támogató csődbe mehet, meggondolhatja magát, változhat a politikai helyzet, sok minden történhet, ami veszélyezteti a fentarthatóságot. Ezért fontos, hogy a szervezet önállóságát megőrizze.
Belátható, hogy ez erősen szűkítheti a rendelkezésre álló erőforrásokat, ám hosszútávon mindenképpen kifizetődő a folyamatos tanulással is járó fejlődés.

Önkéntesség - motiváció - (explicit) hierarchia mentesség

A Függetlenség alapelvéből következik, hogy a tagságnak önkéntes - szimbolikus - anyagi áldozatot kell hoznia a közösség fenntartásáért. Ez az áldozat elkötelezettséget is biztosít. Várható, hogy az anyagi hozzájáruláson túl is részt akarunk venni a közösség életében. Ez a részvétel további - immár nem anyagi - hozzájárulás is. A motivációnak tehát eleve meg kell haladnia egy bizonyos belépési korlátot: "ez annyira fontos nekem, hogy fizetni és tenni is hajlando vagyok érte"

Támogatások

Támogatók nélkül a biztosított szerszámok és infrastruktúra szegényes volna, igy a nem tagdíj-jellegű adományokból az infrastruktúrába, eszközökbe, szerszámokba fektetünk, olyan erőforrásokba, amelyet bármelyik tag használhat.

Meritokrácia

Az önkéntesség önmagában azt jelenti, hogy a motiváció belülről fakad. Ez azt vonja maga, hogy a közösséget nem lehet semmire sem kényszeríteni vagy utasítani. Hiszen az önkéntesek "fogják a labdájukat és máshol fociznak". Ebből kifolyólag a hagyományos hierarchiák nem működnek az ehhez hasonló önkéntes közösségekben. A közösség ennek ellenére rendelkezik véleményvezérekkel, ez azonban a kiérdemelt tiszteleten és a közösségért munkában elért eredményeken múlik. Ez a meritokrácia.

Innováció - kutatás - hack

Az innováció nem explicit cél, hanem természetes velejárója a tevékenységünknek. Elismerjük, nem minden projektünk fog értéket teremteni bárki számára. Azonban törekszünk arra, hogy minden projektet a reuse, a transparencia és a kollaboráció érdekében tudományos kutatási minőséget megközelítően, de lehetőseg szerint reprodukálhatoán dokumentálni. Ezáltal önkéntelenül is értéket és innovációt teremtve.

Transzparencia

Minden projekt, döntés a nyilvánosság előtt zajlik. Ez arra ösztönöz, hogy minden tisztán és korrekten folyjon.
A transzparencia fontos alapfeltétele a függetlenségnek is, hiszen meggátolja a függetlenség elvesztését, ezáltal kockáztatva a fentarthatóságot és az egész működést.

Nyitottság

A nyitottság alapvető szükséglet az új dolgok alkotásához, megismeréséhez. Az önkéntesség és a nyitottság bárki számára lehetőséget adnak a közösségben való részvételre. A nyitottság azt is jelenti, új dolgokat akarunk kiprobálni, ha megpróbáljuk elhagyni a kitaposott ösvényt, befogadóképesnek kell lennünk, nem szabad ragaszkodnunk a jól bevált módszerekhez.
Az improvizációs szinházi előadások egyik fontos szabálya, hogy nem szabad tagadni. A tagadással szétesik az előadás. Hasonlóképpen jelenti nálunk is a nyitottság azt, hogy ha egy társ javasol valamit, akkor pozitivan regaljunk rá vagy javasoljunk alternatívát, de ne tagadjunk.

Crosspolination - tudás ozmózis

Nagyon fontos, hogy a tagság összetétele heterogén legyen mindenféle szempontból. A különféle nézőpontok, képességek, ismeretek kombinációja megnöveli az új dolgok létrejöttének valószínűségét. Közben a tagok egymástól tanulnak (tudás-ozmózis), ezzel letörik a saját korlátaikat (tanulnak), egyfajta ön-hackelést végeznek.
A keresztbe-porzás jelensége az, amikor egymástól távoli tudomány területek képviselői a saját területükön már megszokott, de a másik területen még ismeretlen eljárásokat cserélnek, ezáltal legjobb esetben mindkét területet előrelenditve.

Belépési korlátok letörése

Sok olyan kutatási terület van, ahol az igazi innováció akkor kezdődött el, amikor hobbitudósok a garázsukban tudtak kisérletezni az adott területtel. A belépési korlátok gyakran kezdeti beruházások formájában tornyosulnak elénk. Ilyen például a hardver gyártás, a bio kutatások, a rapid prototyping, a kémiai kisérletek. Teljesen kiépített műhelyt, labort a legkevesebben tudunk magunknak megengedni. Ezt a fajta belépési korlátot egy közös befektetéssel már finanszírozhatóvá válik, ráadásul beruházás kihasználtsága is jóval hatékonyabb, hiszen több felhasználó miatt kevesebbet áll üresben.
Hasonló belépési korlátot jelent a tudásbeli hiány, a közösség szerteágazó (nyitottság, tudás-ozmózis) tapasztalatai és ismeretrendszere ezt a korlátot is megpróbálja lerombolni.
A belépési korlátok letörése ilyen szempontból önmagában is hack-nek minősül. A rekurzió nagyon fontos eleme az emergens rendszereknek. :)

Káosz

A káoszból csak a rend felé lehet elmozdulni, a rendből csak a káosz felé. A káosz a bottom-up megközelítés alfája, a rend az omegája. A hagyományos top-down szervezetekben a csúcson űlők kivánságait teljesíti a szervezet, közben süllyed a káosz felé. Küzdenünk kell a káosz jótékony támogatásáért és nem szabad engedni, hogy a túlzott rend megfojtsa a kreativitást. A káoszban egyetlen fix pontban összpontosul a rend, ez pedig a bérelt hely.

Cult of done

– Bre Pettis, Kio Stark
1. There are three states of being. Not knowing, action and completion.
2. Accept that everything is a draft. It helps to get it done.
3. There is no editing stage.
4. Pretending you know what you’re doing is almost the same as knowing what you are doing, so just accept that you know what you’re doing even if you don’t and do it.
5. Banish procrastination. If you wait more than a week to get an idea done, abandon it.
6. The point of being done is not to finish but to get other things done.
7. Once you’re done you can throw it away.
8. Laugh at perfection. It’s boring and keeps you from being done.
9. People without dirty hands are wrong. Doing something makes you right.
10. Failure counts as done. So do mistakes.
11. Destruction is a variant of done.
12. If you have an idea and publish it on the internet, that counts as a ghost of done.
13. Done is the engine of more.

Contributors to this page: dnet , Avyd and stef .
Page last modified on Tuesday 17 of January, 2017 11:26:29 CET by dnet.

Upcoming Events

No records to display