Loading...
 

H.A.C.K. könyvtár

A H.A.C.K. könyvtára a plénumasztalnál, a bejárattól legtávolabbi sarokban található, kizárólag helyben olvasásra használható, arra viszont korlátozás nélkül. Az alábbi lista nem feltétlenül aktuális, amennyiben eltérést tapasztalsz, frissítsd nyugodtan.

Könyvek

Matematika

 • Obádovics J. Gyula: Matematika
 • C2K - Century 2 of KöMaL "1994-1997"
 • Hajós György: Bevezetés a geometriába
 • Csikós Balázs - Kiss György: Projektív geometria
 • I.M. Jaglom, V.G. Boltyanszkij: Konvex alakzatok
 • G. Horváth Ákos, Lángi Zsolt: Kombinatorikus geometria
 • Szabó László Imre, Viharos László: Az életbiztosítás alapjai
 • Gáll József, Pap Gyula: Bevezetés a pénzügyi matematikába
 • Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok
 • Hajnal Péter: Gráfelmélet
 • Németz Tibor - Wintsche Gergely: Valószínűségszámítás és statisztika mindenkinek
 • Viharos László: A sztohasztika alapjai
 • Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika
 • Megyesi László: Bevezetés a számelméletbe
 • Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába
 • Bajalinov Erik, Imreh Balázs: Operációkutatás
 • Szabó Péter Gábor: Nemlineáris programozás
 • Szőkefalvi-Nagy Béla: Komplex függvénytan
 • Leindler László: Analízis
 • Bagota Mónika, Németh József, Németh Zoltán: Analízis II. feladatgyűjtemény - Többváltozós függvények, sorok
 • Németh József, Németh Zoltán: Analízis I. feladatgyűjtemény - Sorozatok, egyváltozós függvények
 • Németh Zoltán: Határérték és folytonosság
 • Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések, négyjegyű függvénytáblázatok

Fizika

 • ELTE /ismeretlen szerző/ - Összefoglaló jelentés az ELTE-AHFT Magas Hőmérsékletű Szupravezetési Kutatásairól

Hardver

 • Lechner, D.: Rövidhullámú vevőkészülékek
 • Novák, Karel: Rádióamatőrök barkácskönyve
 • Priesterath, Willi: Hobbielektronika - az alapoktól az integrált áramkörökig
 • Open Source Hardware Volume 1 - Do-It-Yourself Gadgets
 • Verbindingen/Jonctions 10 - Tracks in electr(on)ic fields
 • Rothammel, Karl: Antennakönyv
 • Király Andor, Ferenczi Ödön: Elektronikai receptek I-II.
 • Ferenczi Ödön: Elektronika otthonunkban
 • Schlenzig, K.: Elektronika hobby
 • Jung, D. - Schlenzig K: Mikroelektronika amatőröknek
 • Kühne, Harro: Műszerkapcsolások amatőröknek
 • Atajev, D. I. - Bolotnyikov, V. A.: Hi-Fi kapcsolások amatőröknek
 • Holland, R. C.: Mikroelektronika és mikroszámítógépek - illusztrált értelmező szótár
 • Lambert Miklós: Hobbim az integrált áramkör
 • Rajchert, F. - Sitnik, A. - Stepien, J.: A tiriszorok kapcsolás-technikája
 • Magyari Béla: Kisteljesítményű diódák
 • Magyari Béla: Nagyteljesítményű diódák
 • Magyari Béla: Tranzisztor-atlasz
 • Magyari-Lengyel: Analóg IC-atlasz
 • Magyari-Theisz-Glofák: Digitális IC-atlasz
 • Beuth, Klaus - Beuth, Olaf: Az elektronika alapjai I-II-III.
 • D. Lenk, John: Elektronikai alapkapcsolások gyűjteménye
 • Mims, F. M.: Elektronika alapfokon
 • Schubert, K.-H.: Rádióamatőrök műhelykönyve

Szoftver

 • Dr. Ködmön István - Hétpecsétes Történetek II. – Információbiztonság az ISO 27000 szabványcsalád tükrében
 • security in-a-box - tools and tactics for your digital security
 • Kovács Tamás: Intelligens kártya alapú oktatói kártya prototípusának kifejlesztése és az ezzel kapcsolatban összegyűjtött információk elemzése - diplomamunka
 • Veres-Szentkirályi András: Extending Python Web Services - diplomamunka
 • Baker, Louis - C tools for Scientists and Engineers
 • Szentgyörgyi Tibor, Filkor Csaba, Borbély Balázs: Modern munkakörnyezet építése Windows Server 2012, Windows 8 és Office 365 alapokon
 • Neumann János: A számítógép és az agy
 • The Ultimate Guide to the vi and ex Text Editors
 • Számítástechnikai és DOS alapismeretek
 • Zsíros Péter - Informatikai töréstesztek - a kódfuttatás
 • Stroustrup, Bjarne: C++ programming language, third edition
 • How to bypass internet censorship
 • Stallman, Richard M.: GNU Emacs Manual
 • Szőr Péter: The Art of Computer Virus Research and Defense
 • Levy, Steven: Hackers - heroes of the computer revolution
 • Büki András: Héjprogramozás
 • Erste Schritte mit OpenSolaris 2009.06
 • Fazekas Sándor: Turbo Pascal

Társadalom

 • Lessig, Lawrence: Szabad kultúra - a kreativitás természete és jövője
 • Halácsy Péter, Vályi Gábor, Barry Wellmann: Hatalom a mobiltömegek kezében
 • syi: Cselekvés-elmlélet dióhéjban
 • Jón Pór Ólafsson: The Game of Politics - Pursuit of Power over People
 • Assange, Julian et al.: Cypherpunks - freedom and the future of the internet
 • Berényi Konrád, Kálmán Tamás, Kővári Tamás: Célzott online reklám - keresőmarketing a gyakorlatban
 • Kitchen Budapest 2009 tavasz
 • CG értékek és CG üzleti eljárási szabályzat
 • Sifry, Mical L.: The Big Disconnect
 • Chen, Brian X.: Always On - How the iPhone Unlocked the Anything-Anytime-Anywhere Future - and Locked Us In
 • dr Ruth: Sex for dummies
 • G. Orwell 1984

Nyomtatott segédanyagok


Újságok

Upcoming Events

No records to display